Διερευνά το Τμήμα Φορολογίας μετά την αποκάλυψη απάτης με μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Γλίτωναν το ΦΠΑ

Απόκτηση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διευκρινίζει Το τμήμα Φορολογία μετά τις περιπτώσεις που δεν καταβλήθηκε ο ανάλογος ΦΠΑ

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για απάτη με μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, που αγοράζουν πολίτες, αλλά το κράτος δεν λαμβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, γεγονός που συνιστά πρωτοφανή κομπίνα σε βάρος του κράτους, με βάση και τον τρόπο που συμβαίνει.

Ως έχει γίνει γνωστό, φαίνεται ότι κάποιοι ιδιοκτήτες υποστατικών πώλησης αυτοκινήτων, εταιρείες ή και ιδιώτες, βρήκαν τρόπο να ξεγελούν το κράτος, φέρνοντας αυτοκίνητα από την Αγγλία και να γλυτώνουν την καταβολή του Φ.Π.Α.

Σε σχετικές διευκρινίσεις προβαίνει το Τμήμα Φορολογίας και ενημερώνει για λήψη μέτρων προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν οφειλές για ΦΠΑ.

Αναλυτικά το Τμήμα Φορολογίας,, διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν από το Τμήμα Φορολογίας έχει εντοπιστεί αριθμός περιπτώσεων για τις οποίες δεν καταβλήθηκε ο ανάλογος Φ.Π.Α. στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σχέση με μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που αποστέλλονται από άλλο Κράτος μέλος στη Δημοκρατία. Ως εκ τούτου, για σκοπούς διασφάλισης των δημόσιων εσόδων, το Τμήμα Φορολογίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων, έχουν αναλάβει την εξέταση των περιπτώσεων κατά τις οποίες πρόσωπα που δηλώνονται ως παραλήπτες των εν λόγω αυτοκινήτων είναι μη εγγεγραμμένα στο Μητρώο ΦΠΑ πρόσωπα και ενδεχομένως, είτε εν αγνοία είτε εν γνώση τους, να αποτελούν μέρος της αλυσίδας διάπραξης απάτης μη καταβολής του Φ.Π.Α.

Στη βάση των πιο πάνω, το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, θα προβεί σε εξέταση των σχετικών εγγράφων τα οποία οφείλουν να προσκομίσουν τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να επιβεβαιωθεί κατά πόσο οφείλεται οποιοδήποτε ποσό Φ.Π.Α. στη Δημοκρατία.

Στην περίπτωση κατά την οποία τα αυτοκίνητα αφορούν αγαθά για τα οποία καταβλήθηκε Φ.Π.Α. στο εξωτερικό (σύμφωνα με το τιμολόγιο που θα προσκομιστεί), δεν υφίσταται καμιά περαιτέρω υποχρέωση στη Δημοκρατία. Ωστόσο, στην περίπτωση που τα αυτοκίνητα αφορούν αγαθά τα οποία αποστέλλονται ως ενδοκοινοτική παράδοση στη Δημοκρατία πωλούμενα σε ιδιώτες και όχι προς άλλα υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα και για τα οποία δεν έχει επιβληθεί κανονικά Φ.Π.Α. στο άλλο κράτος μέλος, θα πρέπει να καταβληθεί ΦΠΑ στη Δημοκρατία σε σχέση με αυτά.

Το Τμήμα Φορολογίας επισημαίνει ότι η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων θα βοηθήσει στην τάχιστη διευθέτηση του θέματος.

°
___
______
 • Low Temp. ___°
 • High Temp. ___°
___
______
June 14th 2021, Monday
°
   ___
 • TEMPERATURE
  ° | °
 • HUMIDITY
  %
 • WIND
  m/s
 • CLOUDINESS
  %
 • SUNRISE
 • SUNSET
 • TUE 15
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • WED 16
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • THU 17
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • FRI 18
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • SAT 19
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • SUN 20
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %

I want to find the weather for in .

Loading...