Εναρμονιστικά νομοθετήματα ενέκρινε η Ολομέλεια της Βουλής

Η Ολομέλεια της Βουλής τροποποίησε την Παρασκευή σειρά νόμων και κανονισμών με σκοπό την εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Συγκεκριμένα τροποποίησε τον περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης νόμο, ώστε να εφαρμοστεί ο Κανονισμός(ΕΕ) αριθ. 536/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων που προορίζονται για τον άνθρωπο και για την κατάργηση της Οδηγίας 2001/20/ΕΚ. Στον ίδιο νόμο ενέκρινε κατάργηση των υφιστάμενων κανονισμών από την ημερομηνία εφαρμογής του Κανονισμού(ΕΕ) αριθ. 536/2014.

Ενέκρινε επίσης τροποποίηση κανονισμών για εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία στον «Περί Σπόρων» Νόμο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

°
___
______
 • Low Temp. ___°
 • High Temp. ___°
___
______
May 14th 2021, Friday
°
   ___
 • TEMPERATURE
  ° | °
 • HUMIDITY
  %
 • WIND
  m/s
 • CLOUDINESS
  %
 • SUNRISE
 • SUNSET
 • SAT 15
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • SUN 16
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • MON 17
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • TUE 18
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • WED 19
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • THU 20
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %

I want to find the weather for in .

Loading...