Τροποποίηση του νόμου περί Μέτρων και Σταθμών με βάση ευρωπαϊκή οδηγία ψήφισε η Βουλή

Τροποποίηση του νόμου περί Μέτρων και Σταθμών με βάση ευρωπαϊκή οδηγία ψήφισε η Βουλή – Ομόφωνα με 49 ψήφους υπέρ

Ομόφωνα με 49 ψήφους υπέρ, η Ολομέλεια της Βουλής τροποποίησε τον περί Μέτρων και Σταθμών νόμο ώστε να συνάδει με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για το Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI).

Σκοπός του νόμου είναι η τροποποίηση του περί Μέτρων και Σταθμών Νόμου, ώστε να μεταφερθεί στην εσωτερική έννομη τάξη η Οδηγία 2019/1258/ΕΕ της Επιτροπής της 23ης Ιουλίου 2019 για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο του παραρτήματος της Οδηγίας 80/181/ΕΟΚ του Συμβουλίου σε σχέση με τους ορισμούς των βασικών μονάδων του SI.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της προσαρμογής του πιο πάνω παραρτήματος αντικαθίστανται τα άρθρα 6, 7, 8, 9, 10 και 11 του υφιστάμενου νόμου με νέα άρθρα.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, οι τροποποιήσεις οι οποίες αντικατοπτρίζουν τις τελευταίες εξελίξεις στην επιστήμη και στα πρότυπα των μετρήσεων είναι δεσμευτικές, χωρίς δυνατότητα διαφοροποίησης ή παρέκκλισης. Επιπρόσθετα, οι τροποποιήσεις αυτές αναμένεται να επιφέρουν βελτιώσεις στη μακροπρόθεσμη σταθερότητα και αξιοπιστία των βασικών μονάδων του SI, καθώς και στην ακρίβεια και σαφήνεια των σχετικών μετρήσεων.

Πηγή: ΚΥΠΕ

°
___
______
 • Low Temp. ___°
 • High Temp. ___°
___
______
July 25th 2021, Sunday
°
   ___
 • TEMPERATURE
  ° | °
 • HUMIDITY
  %
 • WIND
  m/s
 • CLOUDINESS
  %
 • SUNRISE
 • SUNSET
 • MON 26
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • TUE 27
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • WED 28
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • THU 29
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • FRI 30
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • SAT 31
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %

I want to find the weather for in .

Loading...