Δημοσιεύθηκε το διάταγμα του Υπουργείου Υγείας. Τι αναφέρει για μετακινήσεις από και προς Λεμεσό-Πάφο

Δημοσιεύθηκε το διάταγμα του Υπουργείου Υγείας – Τι αναφέρει για μετακινήσεις από και προς Λεμεσό-Πάφο

Στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας δημοσιεύθηκε πριν από λίγο το διάταγμα του Υπουργού Υγείας .

Σε ότι αφορά στις μετακινήσεις πολιτών και τις εξαιρέσεις από τις απαγορεύσεις κυκλοφορίας προνοεί ότι:

Απαγορεύεται η μετακίνηση προσώπων από και προς τις Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου καθώς και μεταξύ των δύο Επαρχιών, εξαιρουμένων των ακόλουθων περιπτώσεων και υπό τους ακόλουθους όρους:

(i) Mετάβαση εργαζομένων για εργασία σε ουσιώδεις υπηρεσίες, όπως καθορίζονται στον Κανονισμό 2.10 του παρόντος Διατάγματος με τη σχετική βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζομένου από τον εργοδότη τους,

(ii) για μεταφορά προϊόντων/εμπορευμάτων και πρώτων υλών σε επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως επαρχίας, οι οποίες παραμένουν δραστηριοποιημένες, νοουμένου ότι προσκομίζεται αποδεικτικό της παραγγελίας,

(iii) διακίνηση εργαζομένων, νοουμένου ότι κατέχουν τη σχετική βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζομένου από τον εργοδότη τους, εφόσον είναι απολύτως αναγκαίοι για τη λειτουργία των δραστηριοποιημένων επιχειρήσεων σε εργοτάξια, εγκαταστάσεις πετρελαίων, βιομηχανίες τροφίμων και γεωργικών προϊόντων, διακίνηση για σκοπούς έκτακτων επιδιορθώσεων – συντηρήσεων μηχανημάτων/συσκευών, και εταιρείες παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων, εάν και εφόσον δεν μπορούν να εργαστούν εξ΄ αποστάσεως:

Nοείται ότι, απαγορεύεται η μετακίνηση εργαζομένων των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου, καθώς και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών,

(iv) διακίνηση δημοσιογράφων και λειτουργών των μέσων μαζικής ενημέρωσης, νοουμένου ότι κατέχουν τη δημοσιογραφική τους ταυτότητα και τη βεβαίωση εργαζομένου από τον εργοδότη τους,

(v) εργαζόμενοι σε υπηρεσίες, έργα, εργασίες ή δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για:

– την εξασφάλιση συνεχούς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος,

– την εξασφάλιση υδατοπρομήθειας για σκοπούς ύδρευσης,

– την εξασφάλιση λειτουργίας τηλεπικοινωνιών,

– την ασφαλή λειτουργία αερομεταφορών και τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας,

– την λειτουργία των φυλακών,

– την επιδιόρθωση ή συντήρηση του εξοπλισμού και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της Εθνικής Φρουράς και της Αστυνομίας, περιλαμβανομένης της Πυροσβεστικής,

– την ασφαλή λειτουργία της λιμενικής κίνησης,

– την ασφαλή Διαχείριση Αποβλήτων και Στρατηγικών Αποθεμάτων του Κράτους, οι οποίοι κατέχουν τη σχετική βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζομένου από τον εργοδότη τους. 2906

(vi) μετάβαση για ιατρικό περιστατικό σε ιατρικό κέντρο ή νοσηλευτήριο ή Ιατροσυμβούλιο: Νοείται ότι, τα εν λόγω πρόσωπα πρέπει να μεταφέρουν μαζί τους ιατρικό αποδεικτικό για σκοπούς ελέγχου,

(vii) μεταφορά προσώπων που αφικνούνται ή αναχωρούν από τους Αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου και το Λιμάνι Λεμεσού: Νοείται ότι, τα πρόσωπα που διακινούνται για σκοπούς της εν λόγω μεταφοράς πρέπει να μεταφέρουν μαζί τους αντίγραφο του εισιτηρίου, στο οποίο αναγράφεται σαφώς ημερομηνία, ώρα πτήσης και το όνομα του επιβάτη, για σκοπούς ελέγχου,

(viii) μεταφορές εμπορευμάτων από και προς το Λιμάνι Λεμεσού, το Λιμάνι Λάρνακας, το Αεροδρόμιο Λάρνακας και το Αεροδρόμιο Πάφου, μεταξύ όλων των Επαρχιών, οι οποίοι κατέχουν τη σχετική βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζομένου από τον εργοδότη τους και σχετικό δελτίο παράδοσης των εμπορευμάτων,

(ix) υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων/επιχειρήσεις ταχυμεταφορών και ιδιωτικές υπηρεσίες ασφάλειας, μεταξύ όλων των Επαρχιών, οι οποίοι κατέχουν τη σχετική βεβαίωση εργαζομένου από τον εργοδότη τους,

(x) διακίνηση αθλητών και ομάδων για προπονήσεις και αγώνες που διεξάγονται στο πλαίσιο των αθλητικών πρωταθλημάτων Α΄ Κατηγορίας, καθώς και εθνικών ομάδων: Νοείται ότι, τα εν λόγω πρόσωπα για τις προπονήσεις πρέπει να μεταφέρουν μαζί τους βεβαίωση της ημερομηνίας και ώρας της προπόνησης ή/και του αγώνα,

(xi) διακίνηση μέσων μαζικής μεταφοράς και ταξί, μεταξύ όλων των Επαρχιών, νοουμένου ότι οι επιβαίνοντες σε αυτά εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του παρόντος Κανονισμού, (xii) μετακίνηση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση, η οποίοι με διάταγμα Δικαστηρίου μπορούν να βλέπουν τα παιδιά τους, το οποίο να προσκομίζεται κατά την μετακίνηση τους (xiii) σε εξαιρετικές περιπτώσεις, επείγουσας μορφής, όπου τα συνταγματικά δικαιώματα διαδίκου τίθενται σε άμεσο κίνδυνο, είναι επιτρεπτή η διακίνηση δικηγόρου ή διαδίκου, κατόπιν παροχής σχετικής προς τούτο βεβαίωσης από την Αρχιπρωτοκολλητή: Νοείται ότι, η εν λόγω βεβαίωση είναι δυνατό να δοθεί, μεταξύ άλλων, μέσω τηλεομοιότυπου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

(xiv) μετάβαση γεωργών και κτηνοτρόφων, νοουμένου ότι προσκομίζουν το έντυπο εκταρικής ή κεφαλικής επιδότησης από τον ΚΟΑΠ ή, σε περίπτωση που αυτό δεν υπάρχει, σχετική βεβαίωση από το Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας,

(xv) Ο Υπουργός Υγείας δύναται μόνο σε εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις και περιπτώσεις αδήριτης ανάγκης, να εγκρίνει κατ΄ εξαίρεση μετάβαση εργαζομένων/προσώπων σε οποιεσδήποτε άλλες Υπηρεσίες/Επιχειρήσεις, ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, κατόπιν, σύστασης του καθ΄ ύλην αρμόδιου Υπουργείου, για την εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας και της Δημοκρατίας:

Noείται ότι, οι εργαζόμενοι καθώς και όλα τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις κατηγορίες (i) έως (xv) πρέπει να κατέχουν αρνητικό Μοριακό Test (PCR), με ισχύ τις τελευταίες 7 ημέρες, αρχής γενόμενης την Τετάρτη 18/11/2020 και ώρα 05.00 π.μ.:

°
___
______
 • Low Temp. ___°
 • High Temp. ___°
___
______
July 28th 2021, Wednesday
°
   ___
 • TEMPERATURE
  ° | °
 • HUMIDITY
  %
 • WIND
  m/s
 • CLOUDINESS
  %
 • SUNRISE
 • SUNSET
 • THU 29
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • FRI 30
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • SAT 31
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • SUN 1
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • MON 2
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • TUE 3
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %

I want to find the weather for in .

Loading...