Μέχρι αύριο υποβολή ενδιαφέροντος για κινητές μονάδες ελέγχου με rapid test

Αγορά υπηρεσιών από κινητές μονάδες για σκοπούς δειγματοληψίας COVID-19 για κάλυψη αναγκών παγκύπρια – Ενημερώνει το Υπουργείο Υγείας

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς/ενδιαφέροντος Διαγωνισμού Σ.Υ. 105/20

Η Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να συμβληθούν σε σύμβαση δημοσίου στο πλαίσιο του διαγωνισμού με θέμα «Αγορά υπηρεσιών από κινητές μονάδες, για σκοπούς δειγματοληψίας COVID-19, για κάλυψη των αναγκών παγκύπρια», όπως υποβάλουν την προσφορά/ενδιαφέρον τους, συμπληρώνοντας τα σχετικά έντυπα των εγγράφων του διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν περαιτέρω πληροφορίες και έντυπα υποβολής προσφοράς/ενδιαφέροντος σε ηλεκτρονική μορφή, είτε από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας (http://www.moh.gov.cy), είτε από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης δημοσίων συμβάσεων eprocurement (www.eprocurement.gov.cy) και να τα υποβάλουν σύμφωνα με τις οδηγίες των εγγράφων του διαγωνισμού.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής είναι η Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020, και ώρα 12:30 μ.μ..

°
___
______
 • Low Temp. ___°
 • High Temp. ___°
___
______
July 30th 2021, Friday
°
   ___
 • TEMPERATURE
  ° | °
 • HUMIDITY
  %
 • WIND
  m/s
 • CLOUDINESS
  %
 • SUNRISE
 • SUNSET
 • SAT 31
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • SUN 1
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • MON 2
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • TUE 3
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • WED 4
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • THU 5
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %

I want to find the weather for in .

Loading...