Ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, κ.Γιάννης Χρυσουλάκης, μίλησε (18.3.2021) στο διαδικτυακό workshop που συνδιοργάνωσε το Club of Venice

Ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, κ.Γιάννης Χρυσουλάκης, μίλησε (18.3.2021) στο διαδικτυακό workshop που συνδιοργάνωσε το Club of Venice με το the Open Governance Network for Europe,σε συνεργασία με το Democratic Society, Herbert Simon Society, Open Government Partnership και τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Το εν λόγω Workshop με θέμα “Communication and Open Governance in a Time of Crisis” συγκέντρωσε πολλές προσωπικότητες από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, με σκοπόνα απαντηθούν ερωτήματα σχετικά με το θέμα της διαχείρισης της επικοινωνίας καιτης ενημέρωσης των πολιτών κατά την περίοδο σημαντικών κρίσεων, όπως ηπανδημία Covid-19 ή η κλιματική αλλαγή.Ως μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Club of Venice και εκπροσωπώντας τηνΕλλάδα, ο κ. Χρυσουλάκης τόνισε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες, όπως όλες οι άλλεςχώρες σε όλο τον κόσμο, αντιμετωπίζουν πρωτοφανείς προκλήσεις από την πανδημίαCOVID-19. Αυτές οι νέες προκλήσεις ζητούν από τις κυβερνήσεις να είναι ανοικτέςστους πολίτες. Μια ανοικτή Διακυβέρνηση σημαίνει διαφάνεια διαδικασιών,πληρότητα ενημέρωσης, έγκαιρη παροχή πληροφοριών και ενεργή συμμετοχή τωνπολιτών.Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Χρυσουλάκης υπογράμμισε ότι σε πολλές χώρες, παρέχονταιπληροφορίες στους πολίτες ηλεκτρονικά σε πραγματικό χρόνο, σχετικά με τηνεξέλιξη της επιδημίας. Με την ευκαιρία, παρουσίασε την επίσημη πύλη που οΕθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας δημιούργησε για τον COVID-19(https://eody.gov.gr), όπου οι πολίτες μπορούν να βρουν κεντρικές, αξιόπιστες καιενημερωμένες πληροφορίες σε καθημερινή βάση. Επίσης, αναφέρθηκε στον επίσημοδικτυακό τόπο πληροφόρησης για τα μέτρα που λαμβάνει η Ελληνική Κυβέρνηση γιατην πανδημία COVID-19 (https://covid19.gov.gr/), ενημερώνοντας τους πολίτες γιατα ισχύοντα μέτρα ανά Περιφερειακή Ενότητα. Η κρίση – σημείωσε ο κ. Χρυσουλάκης – παίζει καταλυτικό ρόλο στον τρόπο πουκατανοούμε τη Διακυβέρνηση. Οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και κρίσεωνπαρουσιάζουν μια ευκαιρία: τη δημιουργία μιας ανοικτής Διακυβέρνησης, προκειμένου να εφαρμοστούν καινοτόμες και συμμετοχικές δημόσιες πολιτικές, πολιτικές ανοικτές στους πολίτες, πολιτικές για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης τωνπολιτών. Υπενθυμίζεται ότι το Club of Venice είναι ένα Ευρωπαϊκό Forum στο οποίο συμμετέχουν πολιτικοί, εμπειρογνώμονες και υψηλόβαθμα στελέχη από το χώρο της Επικοινωνίας και της Δημόσιας Διπλωματίας.

Πηγή:Γραφείο Γενικού ΓραμματέαΑπόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας.

°
___
______
 • Low Temp. ___°
 • High Temp. ___°
___
______
October 27th 2021, Wednesday
°
   ___
 • TEMPERATURE
  ° | °
 • HUMIDITY
  %
 • WIND
  m/s
 • CLOUDINESS
  %
 • SUNRISE
 • SUNSET
 • THU 28
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • FRI 29
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • SAT 30
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • SUN 31
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • MON 1
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • TUE 2
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %

I want to find the weather for in .

Loading...