Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών: Διαθέσιμες αιτήσεις για σπουδαστικά βοηθήματα στους δικαιούχους

Σπουδαστικά βοηθήματα για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε δικαιούχους παθόντες για το ακαδημαϊκό έτος 2020/21 – Όλες οι πληροφορίες

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ενημερώνει το κοινό ότι οι αιτήσεις για τα σπουδαστικά βοηθήματα στους δικαιούχους παθόντες* για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, είναι διαθέσιμες από τις 13 Απριλίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τις ανακοινώσεις:

αρ. 4/2020-21/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΑΘΟΝΤΕΣ (για προπτυχιακές σπουδές)  και

αρ. 4/2020-21/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΑΘΟΝΤΕΣ (για μεταπτυχιακές σπουδές), καθώς και το «Έντυπο Αίτησης για Δικαιούχους Παθόντες»:

αρ. 4/2020-21/ΑΙΤΗΣΗ/ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ/ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΑΘΟΝΤΕΣ μόνοαπό την Ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου: http://www.cyscholarships.gov.cy.

Ως τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων ορίστηκε η 7/05/21, η ώρα 3:00 μ.μ.  Οι αιτήσεις με όλα τα στοιχεία και πιστοποιητικά θα πρέπει να παραδοθούν στη Γραμματεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ή να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@ikyk.mof.gov.cy ή μέσω ταχυδρομείου ή μέσω εταιρειών ταχείας μεταφοράς στη διεύθυνση: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, Φλωρίνης 7, Greg Tower, 3ος όροφος, 1065 Λευκωσία.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να αποταθείτε στο τηλ.: 22 456433 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@ikyk.mof.gov.cy.

°
___
______
 • Low Temp. ___°
 • High Temp. ___°
___
______
September 17th 2021, Friday
°
   ___
 • TEMPERATURE
  ° | °
 • HUMIDITY
  %
 • WIND
  m/s
 • CLOUDINESS
  %
 • SUNRISE
 • SUNSET
 • SAT 18
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • SUN 19
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • MON 20
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • TUE 21
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • WED 22
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • THU 23
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %

I want to find the weather for in .

Loading...