Τη Δευτέρα η υποβολή αιτήσεων για κρατική υποτροφία σε διδακτορικές σπουδές. Όλες οι πληροφορίες

Υποβολή αιτήσεων για τη διεκδίκηση κρατικής υποτροφίας για διδακτορικές σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2020/21 – Όλες οι πληροφορίες

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ι.Κ.Υ.Κ.) ενημερώνει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες ότι οι αιτήσεις για τις κρατικές υποτροφίες διδακτορικού επιπέδου για σπουδές στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, θα είναι διαθέσιμες από τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 μόνο στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου http://www.cyscholarships.gov.cy.

Ως ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων έχει ορισθεί η Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021. Αιτήσεις που θα παραδίδονται/αποστέλλονται εκπρόθεσμα δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Οι αιτήσεις θα μπορούν να παραδοθούν στα γραφεία του Ι.Κ.Υ.Κ. ή να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@ikyk.mof.gov.cy ή μέσω ταχυδρομείου ή μέσω εταιρειών ταχείας μεταφοράς στη διεύθυνση Φλωρίνης 7, GREG TOWER, 3ος όροφος, 1065 Λευκωσία ή στην Τ.Θ. 23949, 1687 Λευκωσία.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την εξασφάλιση των σχετικών αιτήσεων παρακαλώ όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  www.cyscholarships.gov.cy και ενημερωθείτε με τις ανακοινώσεις που βρίσκονται αναρτημένες στην ενότητα «Τελευταία Ενημέρωση».

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ζητήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: info@ikyk.mof.gov.cy ή στο τηλέφωνο 22456433.

To Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να ενημερώσει τους πολίτες, ότι ήδη προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες, ώστε, από το ακαδημαϊκό έτος 2021/22, οι αιτήσεις να μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

°
___
______
 • Low Temp. ___°
 • High Temp. ___°
___
______
September 17th 2021, Friday
°
   ___
 • TEMPERATURE
  ° | °
 • HUMIDITY
  %
 • WIND
  m/s
 • CLOUDINESS
  %
 • SUNRISE
 • SUNSET
 • SAT 18
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • SUN 19
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • MON 20
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • TUE 21
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • WED 22
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • THU 23
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %

I want to find the weather for in .

Loading...