Υποβλήθηκαν στην Υπ. Πρόνοιας οι προτάσεις των Ευρωπαίων με αναπηρία για την Στρατηγική 2021-2030

Επιστολή της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες στην Υπουργό Εργασίας

Τις προτάσεις του Κυπριακού και Ευρωπαϊκού Κινήματος των ατόμων με αναπηρίες πάνω στο Σχέδιο των Συμπερασμάτων της Πορτογαλικής Προεδρίας για τη νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, κοινοποιεί με επιστολή της η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες στην Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου, που θα πάρει μέρος στο Συμβούλιο Κοινωνικών Υποθέσεων όπου το Σχέδιο θα τεθεί για έγκριση.

Όπως σημειώνεται, τα συμπεράσματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά καθώς θα καθοδηγήσουν τις εργασίες του Συμβουλίου επί της Στρατηγικής για τα επόμενα 10 χρόνια.

Το κίνημα των ατόμων με αναπηρίες της Κύπρου συμφωνεί πλήρως με τις προτάσεις του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού Κινήματος, που περιλαμβάνονται σε έγγραφο που στάλθηκε ήδη στην Υπουργό. Πρόκειται για προτεινόμενες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που πρέπει να ενσωματωθούν στο τελικό κείμενο των συμπερασμάτων προκειμένου η νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες να συμβάλλει πραγματικά στην κοινωνική τους ενσωμάτωση στο σύνολο των κρατών μελών της ΕΕ.

Οι προτάσεις μεταξύ άλλων, διαλαμβάνουν ότι το Συμβούλιο πρέπει να ορίσει και να γνωστοποιήσει το Συντονιστή για την Αναπηρία που προβλέπεται στη νέα Στρατηγική, να συμμετέχει ως μέλος στην Πλατφόρμα για την αναπηρία και να ζητήσει τη σύσταση Μονάδας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία με στόχο τη διασφάλιση του συντονισμού της Σύμβασης σε επίπεδο ΕΕ (η εν λόγω Μονάδα εξακολουθεί να μην αναφέρεται στη Στρατηγική).

Επίσης, να ζητήσει τη θέσπιση ενός διοργανικού συντονιστικού μηχανισμού μεταξύ της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και να καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει τις εργασίες της με το Συμβούλιο προκειμένου να ενημερώσει τη δήλωση αρμοδιοτήτων της ΕΕ με θέματα που διέπονται από τη Σύμβαση, όπως άλλωστε συνέστησε η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες το 2015, και έχει συμπεριληφθεί στη νέα Στρατηγική.

Ακόμη, να δεσμευτεί για παρακολούθηση δράσεων των κρατών μελών που αποτελούν μέρος της νέας Στρατηγικής – ιδίως για την ανάγκη θέσπισης οριζόντιας νομοθεσίας κατά των διακρίσεων που θα προστατεύει τα άτομα με αναπηρίες σε κάθε τομέα της ζωής και να δώσει προτεραιότητα στο δικαίωμα ψήφου και στην πολιτική συμμετοχή στις επόμενες εκλογές της ΕΕ, και να δεσμευτεί να υιοθετήσει αλλαγές στο εκλογικό δίκαιο της ΕΕ με στόχο τη διασφάλιση αυτού του δικαιώματος.

Περαιτέρω, να ανακοινώσει εμβληματικές πρωτοβουλίες, παρέχοντας διευκρινίσεις σχετικά με τα επόμενα βήματα του Συμβουλίου για την υποστήριξη της εφαρμογής αυτών των πρωτοβουλιών και να απαιτήσει ένα εξωτερικό σχέδιο δράσης για την αναπηρία που θα καθοδηγήσει το έργο της ΕΕ στην καταπολέμηση κάθε μορφής διάκρισης σε παγκόσμιο επίπεδο και να υποστηρίξει την εφαρμογή της Σύμβασης.

Το κίνημα των ατόμων με αναπηρίες της Κύπρου ζητεί από την Υπουργό όπως στηρίξει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κινήματος των Ατόμων με Αναπηρίες για ενσωμάτωση των προτάσεων μας στο έγγραφο των συμπερασμάτων που αναμένεται να εγκριθούν σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινωνικών Υποθέσεων στις 14-15 Ιουνίου, 2021, και να ενημερώσει την ΚΥ.Σ.Ο.Α για τις απόψεις της χώρας μας πάνω σε αυτές τις προτάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ

°
___
______
 • Low Temp. ___°
 • High Temp. ___°
___
______
September 27th 2021, Monday
°
   ___
 • TEMPERATURE
  ° | °
 • HUMIDITY
  %
 • WIND
  m/s
 • CLOUDINESS
  %
 • SUNRISE
 • SUNSET
 • TUE 28
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • WED 29
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • THU 30
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • FRI 1
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • SAT 2
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • SUN 3
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %

I want to find the weather for in .

Loading...